Anmärkning av ventiler/fönster efter 5-årsbesiktning / Remarks on valves/windows after 5-year inspection

Vi har efter 5-årsbesiktningen fått anmärkningar om att alla medlemmar MÅSTE utföra följande uppgifter i sin lägenhet då inspektionen visade att ventiler/fönster inte sköts ordentligt.

Detta är inte bara en rekommendation utan ett MÅSTE som lägenhetsinnehavare:

  • Dammsugning av ventil, ca en gång i månaden.
  • Smörja rullen vid fönstret någon gång om året.

Bild på ventil och fönsterrulle finns bifogat.

Vänligen följ dessa anvisningar - tack på förhand :)

Med vänlig hälsning - Styrelsen


After the 5-year inspection, we have received comments that all members MUST perform the following tasks in their apartment as the inspection showed that valves/windows are not properly maintained.

This is not just a recommendation but a MUST as an apartment owner:

  • Vacuuming the valve, about once a month.
  • Lubricate the roller by the window sometime a year.

Picture of valve and window roller is attached.

Please follow these instructions - thanks in advance :)

Sincerely, The Board