På Lindholmen håller en ny livlig stadsdel på att växa fram. Här kommer företag och utbildning dela på utrymmet tillsammans med bostäder, kultur och restauranger.
Göteborgs stad arbetar med ett program för Lindholmen där ett av målen är att knyta ihop området med innerstaden på andra sidan älven. Det planeras 2700 nya bostäder fram till och med år 2026.

I dag finns många företag men än så länge relativt få bostäder. För att få en hållbar stad ur flera perspektiv är planen att förtäta området, ge det liv och rörelse genom bra boendemiljö, kulturutbud och parker. Karlastaden och Lindholmshamnen kommer medföra ett väsentligt tillskott på bostäder.